Ban Dân vận Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Sáng ngày 24/12/2021, Ban Dân vận Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2021, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận, đạt được nhiều kết quả. Công tác dân vận chính quyền được tập trung, đổi mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo phối hợp tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; nắm tình hình nhân dân, tôn giáo trên địa bàn; duy trì hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “ Dân vận khéo", chương trình xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân…

Năm 2022, Ban Dân vận Thành ủy Phủ Lý tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục rà soát, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ", mô hình “Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực.

Thành uỷ Phủ lý

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1065
  • Trong tuần: 10,816
  • Tất cả: 131,045
Đăng nhập