Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Sáng 07/01/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm Chính trị huyện năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự Hội nghị có: đồng chí  Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lý Nhân.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2021, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở và Trung tâm Chính trị huyện Lý Nhân đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Tuyên giáo và công tác giảng dạy lý luận chính trị, đạt được nhiều kết quả. Thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy; tổ chức các hội nghị cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, các hội nghị báo cáo viên huyện...

Đồng chí Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo, định hướng các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa và khoa giáo. Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh, của huyện. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi huyện Lý Nhân năm 2021; ban hành và tổ chức kí kết các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, giai đoạn 2021 - 2026. Thực hiện hiệu quả công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, qua đó góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp tổ chức 28 lớp, hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 3100 lượt cán bộ, đảng viên dự trực tiếp và hơn 1690 lượt cán bộ, đảng viên dự trực tuyến.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...  Nâng cao chất lượng công tác tham mưu về xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị, lớp học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2022 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên giáo gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, tỉnh; tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên Dư luận xã hội...

Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại đơn vị; bồi dưỡng cho giảng viên Trung tâm Chính trị tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 đạt kết quả cao.

         Huyện ủy Lý Nhân

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1257
  • Trong tuần: 11,008
  • Tất cả: 131,237
Đăng nhập