Huyện Lý Nhân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022

Sáng 11/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2021, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Huyện Lý nhân đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; kinh doanh dịch vụ, thương mại; thu ngân sách của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, văn hóa, xã hội, nội chính có nhiều chuyển biến, đạt được kết quả toàn diện. Qua thực hiện các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Việc bình xét, đề nghị khen thưởng của các khối, vùng thi đua đi vào nền nếp, thực chất hơn. Các khối thi đua huyện, các đơn vị cơ sở  quan tâm thực hiện các phong trào thi đua, tạo động lực tích cực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021 của huyện Lý Nhân. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện  tốt công tác thi đua khen thưởng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, ngành đối với công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua; xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện đối với phong trào thi đua, các tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tăng cường sự phối hợp và nâng cao trách nhiệm giữa các đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy các phong trào thi đua...

Các tập thể tiêu biểu được nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh

Các khối thi đua của huyện Lý Nhân ký giao ước thi đua năm 2022

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua- Khen thưởng huyện đã công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các khối thi đua của huyện.

Huyện ủy Lý Nhân

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 574
  • Trong tuần: 6,537
  • Tất cả: 29,886
Đăng nhập