Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
188-KH/TU 20/11/2023 KẾ HOẠCH tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II; thi nâng ngạch từ cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên; thi nâng ngạch từ nhân viên lên ngạch cán sự trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 22
Số 51 - KH/TU 20/12/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Lượt xem: 378
Tải về 1067
Số 09-CT/TU 20/12/2021 Chỉ thị về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 352
Tải về 328
11-CT/TW 08/12/2021 Về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 4661
Tải về 653
45-KH/TU 05/11/2021 Kế hoạch số 45-KH/TU - tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Lượt xem: 396
Tải về 22
2944/UBND-KGVX 28/10/2021 V/v nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 304
Tải về 12
2865/UBND-KGVX 21/10/2021 V/v áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 298
Tải về 16
04-TT/TU 28/09/2021 Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 238
Tải về 31