Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
KẾ HOẠCH tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II; thi nâng ngạch từ cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên; thi nâng ngạch từ nhân viên lên ngạch cán sự trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam năm 2023
Số ký hiệu văn bản 188-KH/TU
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II; thi nâng ngạch từ cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên; thi nâng ngạch từ nhân viên lên ngạch cán sự trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Người ký duyệt Đinh Thị Lụa
Tài liệu đính kèm KH to chuc thi CVC 2023.pdf
1 Danh sách CVC (chuẩn).xls
2 Danh sách Giảng viên và tđ.xls
3 Ds từ cán sự thi chuyên viên.xls
4 Danh sách từ nhân viên thi cán sự.xls
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34-TB/HĐ 24/01/2024 Thông báo Kết quả và danh sách cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hạng III lên hạng II, cán sự lên chuyên viên, nhân viên lên cán sự
Lượt xem: 0
Tải về 3
31-TB/HĐ 28/12/2023 Thông báo kết quả thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức; thi thăng hạng viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 21
19-CV/HĐ 21/12/2023 Công văn về việc thay đổi thời gian triệu tập thí sinh và thời gian khai mạc, thời gian thi
Lượt xem: 0
Tải về 5
798-QĐ/TU 13/12/2023 Quyết định phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và được miễn thi ngoại ngữ môn Tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II; thi nâng ngạch từ cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên; thi nâng ngạch từ nhân viên lên ngạch cán sự
Lượt xem: 0
Tải về 34
193-KH/TU 08/12/2023 KẾ HOẠCH “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 7
188-KH/TU 20/11/2023 KẾ HOẠCH tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II; thi nâng ngạch từ cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên; thi nâng ngạch từ nhân viên lên ngạch cán sự trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 37
Số 51 - KH/TU 20/12/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Lượt xem: 494
Tải về 1067
Số 09-CT/TU 20/12/2021 Chỉ thị về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 470
Tải về 328
11-CT/TW 08/12/2021 Về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 4823
Tải về 653
45-KH/TU 05/11/2021 Kế hoạch số 45-KH/TU - tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Lượt xem: 524
Tải về 24
12
Văn bản mới