Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Chỉ thị về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản Số 09-CT/TU
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 09-2-.pdf