Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 51 - KH/TU
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Người ký duyệt Đinh Thị Lụa
Tài liệu đính kèm 51.pdf