Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67/TB-SNV 11/04/2024 Thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 15
31-TB/HĐ 28/12/2023 Thông báo kết quả thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức; thi thăng hạng viên chức
Lượt xem: 0
Tải về 26
19-CV/HĐ 21/12/2023 Công văn về việc thay đổi thời gian triệu tập thí sinh và thời gian khai mạc, thời gian thi
Lượt xem: 0
Tải về 6
798-QĐ/TU 13/12/2023 Quyết định phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và được miễn thi ngoại ngữ môn Tiếng Anh trong kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II; thi nâng ngạch từ cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên; thi nâng ngạch từ nhân viên lên ngạch cán sự
Lượt xem: 0
Tải về 42
193-KH/TU 08/12/2023 KẾ HOẠCH “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 7
Số 09-CT/TU 20/12/2021 Chỉ thị về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 592
Tải về 328
45-KH/TU 05/11/2021 Kế hoạch số 45-KH/TU - tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Lượt xem: 587
Tải về 25
2944/UBND-KGVX 28/10/2021 V/v nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 413
Tải về 12
2865/UBND-KGVX 21/10/2021 V/v áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 404
Tải về 19
04-TT/TU 28/09/2021 Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 376
Tải về 34