Thành uỷ Phủ Lý biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022

Ngày 04/5/2022, Thành uỷ Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm và biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022.

Xác định thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Thành uỷ Phủ Lý đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch và thực hiện hiệu quả các mô hình điển hình về học tập và làm theo Bác. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Thông qua học tập và làm theo Bác, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị

Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã xây dựng được 193 mô hình học tập và làm theo Bác, trong đó 167 mô hình phát huy hiệu quả, đang tiếp tục nhân rộng, tiêu biểu là mô hình: “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị"; “Xây dựng phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, khoa học trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo"; “Xây dựng chi bộ đảng, lãnh đạo thôn và các chi hội đoàn thể trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh"; "Xây dựng thôn đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới".

Việc triển khai thực hiện mô hình điểm ở các chi, đảng bộ cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành động, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chung tay xây dựng thành phố Phủ Lý ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Trong giai đoạn 2017-2022, thành phố Phủ Lý có 01 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen và nhiều tập thể được khen thưởng cấp thành phố và cấp cơ sở về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, thành ủy Phủ Lý tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo Bác trong toàn đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục nhân rộng mô hình điển hình học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa rộng lớn, đưa những nội dung học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên với những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Nhân dịp này, Thành ủy Phủ Lý đã khen thưởng 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022.

Thành uỷ Phủ Lý

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 1122
  • Trong tuần: 10,873
  • Tất cả: 131,102
Đăng nhập