Huyện ủy Lý Nhân sơ kết 05 năm và biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022

Sáng ngày 29/4/2022, Huyện ủy Lý Nhân tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm; biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022.  

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến; phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo triển khai, thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo; nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Qua đó từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. 

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, huyện Lý Nhân có 01 mô hình cấp tỉnh, 115 mô hình cấp huyện và 130 mô hình cấp cơ sở. Các mô hình, điển hình tiên tiến đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong 5 năm (2017-2020) thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 – 2022.  

Đồng chí Trần Đức Thuấn - Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc 

Thời gian tới, Huyện ủy Lý Nhân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng đẩy mạnh thực hiện  Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá”. Trong đó, chú trọng chỉ đạo xây dựng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa và nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến về  làm theo lời Bác, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huyện ủy Lý Nhân

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1052
  • Trong tuần: 10,803
  • Tất cả: 131,032
Đăng nhập