Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Nội chính Tỉnh ủy và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Nam ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 462

Chiều 15/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp.

Theo Quy chế phối hợp được ký kết, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nam sẽ tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng; tăng cường trao đổi thông tin về hình thức, thủ đoạn tham nhũng, tiêu cực, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hai đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tăng cường phối hợp tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng tại địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức hai đơn vị trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu lãnh đạo giải quyết những vấn đề liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao việc Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Để thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hai đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần phát triển KTXH. Hai cơ quan cần chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác phòng chống, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hang, tránh hình thức. Thường xuyên trao đổi thông tin về công tác phòng chống, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần bảo vệ ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH. 

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập