Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Lục tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
Lượt xem: 323

Sáng ngày 19/12/2022, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Lục tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Lục.

anh tin bai

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục và cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở huyện Bình Lục đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của địa phương. Chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ của UBKT; tập trung xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được tiến hành kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Năm 2022, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 51 tổ chức đảng và 51 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 06 tổ chức đảng và 09 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 47 tổ chức đảng và 42 đảng viên. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 64 tổ chức đảng và 82 đảng viên, tăng 23 tổ chức đảng và 36 đảng viên so với năm 2021; trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát đối với 09 tổ chức đảng và 27 đảng viên, đảng ủy cơ sở giám sát đối với 55 chi bộ và 55 đảng viên (là chi ủy viên). Thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên bằng hình khiển trách. 

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT Huyện ủy Bình Lục đã tổ chức kiểm tra 01 tổ chức đảng cấp dưới, 02 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 60 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra đối với 32 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 52 tổ chức đảng và 52 đảng viên là cấp ủy viên.

anh tin bai

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, UBKT Huyện ủy Bình Lục đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; nội dung tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Huyện ủy về phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chính trị ở địa phương…

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1185
  • Trong tuần: 8 724
  • Tất cả: 573599
Đăng nhập