Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thành phố Phủ Lý sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 264

Chiều ngày 03/4/2023, thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06); triển khai kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố Phủ Lý và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023.

Dự Hội nghị có: Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy Phủ Lý; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của thành phố Phủ Lý; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố; thành viên Tổ công tác Đề án 06 các xã, phường trên địa bàn.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, thành phố Phủ Lý đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Đề án 06; đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa việc thực hiện, phân công, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. 100% tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố đã thành lập tổ công tác Đề án 06.

Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, được dư luận đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã phát huy hiệu quả. Công an thành phố Phủ Lý đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án; đến nay đã thực hiện các thủ tục để đề nghị cấp căn cước công dân (CCCD) cho 128.620/130.498 công dân đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 98,5%; kích hoạt tài khoản định danh điện tử thành công 44.801/130.444 tài khoản, đạt 34,3%.

Để hoàn thành các mục tiêu Đề án 06 trong năm 2023, thành Phố Phủ Lý tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các ban, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo"; tăng cường, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai Đề án 06; coi trọng việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính ưu việt, sự cần thiết sử dụng căn cước công dân gắn chíp. Chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn phát động thi đua, tập trung tối đa nguồn nhân lực, huy động các lực lượng hỗ trợ việc cấp căn cước công dân… Công an thành phố Phủ Lý phát động thi đua phong trào: “Tháng cao điểm phủ kín căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử". Phấn đấu hoàn thành cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trước 15/4/2023 và kích hoạt tài khoản định danh điện tử để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trước ngày 30/4/2023.

Tại Hội nghị, đã tiến hành khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06.

anh tin bai

Đại diện tổ công tác Đề án 06 6 phường, xã gồm: Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Liêm Chính, Trịnh Xá, Liêm Tiết và Phù Vân đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2023.

Nguồn Thành ủy Phủ Lý

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập