Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thành ủy Phủ Lý sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU, Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 283

Sáng ngày 07/7/2023, Thành ủy Phủ Lý tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Thành ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Thành ủy về “Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các phân khu chức năng tạo động lực phát triển không gian đô thị, thương mại, dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố”.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phủ Lý…

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU đảm bảo toàn diện, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đạt 95,5%; viên chức các đơn vị sự nghiệp đạt tỷ lệ 92,3%; công chức phường, xã có trình chuyên môn tương đối phù hợp với vị trí việc làm đạt trên 85%. Có 99/110 cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp phường, xã có trình độ đại học, đạt 90% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ được phát huy. Việc xem xét đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý. Việc bố trí chức danh bí thư cấp uỷ không phải người địa phương và thực hiện luân chuyển cán bộ được quan tâm, thực hiện tốt. Tổ chức bộ máy được sắp xếp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU, Thành ủy Phủ Lý đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, phát huy tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố nói chung và hạ tầng giao thông kết nối các phân khu chức năng nói riêng cơ bản đồng bộ. Một số công trình giao thông trọng điểm đang tiếp tục được triển khai. Các đồ án quy hoạch đô thị đang dần được phủ kín.

Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đóng góp, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiên tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU và Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/TU. Trọng tâm là tiếp tục củng cố, kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm đào tạo, quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng…; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển không gian đô thị, thương mại, dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn thành phố Phủ Lý trong thời gian tới. 

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập