Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thành ủy Phủ Lý tổ chức quán triệt nội dung cơ bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng
Lượt xem: 200

Sáng ngày 30/6/2023, Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" gắn với sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 Dự Hội nghị có các đồng chí: Thường trực Thành ủy; lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phủ Lý…

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nổi bật là: Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức và tập huấn nghiệp vụ cho 1.589 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững"; thực hiện tốt chính sách cán bộ; tăng cường quản lý và phát triển đảng viên. Công tác dân vận được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hoạt động của HĐND, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; chất lượng được nâng cao.

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản ổn định: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 531 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.500 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đô thị… được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả.

6 tháng cuối năm 2023, Thành ủy Phủ Lý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của thành phố; thực hiện công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của UBND các cấp trên địa bàn; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng đề án thành lập một số phường; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06; chỉ đạo 8 phường, xã tổ chức diễn tập chiến đấu, phòng thủ…

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý quán triệt nội dung cơ bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý đã quán triệt các nội dung cơ bản Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nội dung bài phát biểu khai mạc, bế mạc tại Hội nghị của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện ở cấp mình đảm bảo sát thực, đạt hiệu quả cao./.

Thành ủy Phủ Lý

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập