Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm
Lượt xem: 189

Sáng 27/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh họp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, thảo luận, cho ý kiến, chủ trương các nội dung theo thẩm quyền. Các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, từ thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị của mình tập trung phân tích, đánh giá thẳng thắn, khách quan những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan để có hướng khắc phục. Trên cơ sở đó, dự báo chính xác tình hình, nhận diện những khó khăn, thách thức, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian 3 tháng cuối năm để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đối với các nội dung cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2023, đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến, cho chủ trương bảo đảm thực hiện có hiệu quả và làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) HĐND tỉnh khóa IXX.

Đối với các văn bản được quán triệt tại hội nghị đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, bảo đảm sát tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong buổi sáng 27/9, BCH Đảng bộ tỉnh nghe đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023 của Tỉnh ủy.

Theo đó: 9 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, song BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả.

Cụ thể: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, thực hiện tốt. Tập trung chỉ đạo tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh (giữa nhiệm kỳ 2020-2025) theo quy định, đảm bảo tiến độ; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban, tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 và Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn đại hội điểm của tỉnh cấp cơ sở và cấp huyện.

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tình hình KT-XH cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động xuất khẩu tăng khá, du lịch đạt kết quả cao; các ngành thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt; hoạt động của doanh nghiệp từng bước được phục hồi. Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công chuỗi sự kiện của Tuần văn hoá, du lịch Hà Nam năm 2023. Giáo dục - đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 dự án: Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL.1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với đường QL.21A, QL.21B, đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai di tích quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định). Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành Quốc lộ 21, địa phận huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với Quốc lộ 21). Về chủ trương kết thúc Dự án đầu tư xây dựng đường Lê Công Thanh giai đoạn 3. Về việc giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp tỉnh quản lý. Về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 do cấp tỉnh quản lý.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2023.

Cũng trong buổi sáng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chia tổ thảo luận các nội dung về: dự thảo báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 của Tỉnh ủy, nhất là đưa ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… và tham gia các ý kiến vào các nội dung KT-XH trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2023.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì thảo luận tại tổ.

Chiều 27/9, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục phiên họp.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1177
  • Trong tuần: 8 716
  • Tất cả: 573591
Đăng nhập