Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị và thảo luận kết quả công tác Quý I/2024
Lượt xem: 434

Sáng 5/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị; đánh giá nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024 và cho ý kiến, cho chủ trương một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.  

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt, thảo luận, cho ý kiến, cho chủ trương một số vấn đề rất quan trọng, do vậy đề nghị các đại biểu quán triệt, triển khai nghiêm túc những văn bản được quán triệt tại hội nghị. Cùng với đó, từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương, các đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phân tích, làm rõ hơn kết quả đã đạt được; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quý II và năm 2024; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo hoạt động của HĐND, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; Tập trung cho ý kiến về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh đảm bảo sát thực, phù hợp. Đồng thời, phát huy tinh thần, trách nhiệm tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu sắc đối với những nội dung xin ý kiến, chủ trương tại hội nghị để BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành báo cáo Trung ương đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 68-KL/TW ngày 29/12/2023 của Bộ Chính trị (BCT) về việc phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của BCT về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của BCT về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến BCH về dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2024.

Theo đó, quý I/2024, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động, khó lường, tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nên nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện tốt, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Từ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đã góp phần giúp cho nhiệm vụ phát triển KT-XH tiếp tục đạt kết quả tích cực, rõ nét.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,98% (là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 5 cả nước); Du lịch tiếp tục đạt kết quả tốt, trong quý số khách du lịch về tỉnh đạt gần 3 triệu lượt người (bằng 67,4% kế hoạch năm); tổng thu từ khách du lịch đạt trên 2.200 tỷ đồng (bằng 66,8% kế hoạch năm); đời sống nhân dân ngày một nâng cao, an ninh- quốc phòng được giữ vững...

Dự thảo báo cáo cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý II/2024.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến BCH về dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2024.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã cho ý kiến về việc điều chỉnh nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy; Điều chỉnh nội dung cho ý kiến về “Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thành phố Phủ Lý giai đoạn 2023- 2025” thành “Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh”; điều chỉnh thời gian cho ý kiến về “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; điều chỉnh thời gian cho ý kiến về “Chương trình phát triển đô thị thành phố Phủ Lý đến năm 2030”.

Đồng thời, cho ý kiến về: Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị khu vực phía Bắc đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân; Dự thảo Báo cáo và dự thảo Kết luận về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt một số văn bản của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, BCH Đảng bộ tỉnh chia tổ thảo luận nhằm làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và làm rõ các nội dung xin ý kiến, xin chủ trương về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh và các nội dung trình bày tại hội nghị.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Từ thực tế cơ sở và tại cơ quan, đơn vị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trong quý II/2024 và thời gian tới.

Trong đó, tập trung vào việc nêu giải pháp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; giải pháp về công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt các quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án hiện còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm, vấn đề quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; việc nắm bắt, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt đông hiệu quả; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh trật tự, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương…

Buổi chiều Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình làm việc.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập