Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Lượt xem: 194

Sáng 29/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị: năm 2022, các cơ quan thành viên BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ hơn. Nhiều đơn vị (Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Báo Hà Nam, Thành ủy Phủ Lý, Thị ủy Duy Tiên, Huyện ủy Lý Nhân …) làm tốt công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch Covid-19; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, 100% các đơn vị đã thành lập và duy trì có hiệu quả các tài khoản của cơ quan, đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên BCĐ 35 của tỉnh đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, BCĐ 35 tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. 

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban BCĐ 35 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh yêu cầu các đơn vị thành viên BCĐ 35 tỉnh chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, BCĐ 35 các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (Khoá XII). Tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tình hình CBĐV, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời báo cáo BCĐ tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo viết bài, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội. Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong CBĐV và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đơn vị chủ động phối hợp tăng cường kiểm soát, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đăng tải, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, báo cáo BCĐ 35 tỉnh, đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội. Kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các ấn phẩm báo chí không để xảy ra sai sót. Duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tăng cường viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trên các loại hình báo chí và chia sẻ trên các kênh thông tin chính thức của BCĐ 35 Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên BCĐ 35 tỉnh, bộ phận giúp việc BCĐ phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới công tác giao ban, nắm tình hình nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập