Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổng kết công tác năm 2022
Lượt xem: 43

Chiều 28/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo của BCĐ: Năm 2022 các hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật. Công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn. BCĐ công tác

tôn giáo các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tập trung tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quản lý các hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Các cấp, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tổ chức đại hội. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường; tập trung hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân. Do vậy, tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định; đồng bào lương giáo đoàn kết, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, thành viên BCĐ đã phát biểu làm rõ kết quả đạt được trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; đánh giá tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

 
anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ công tác tôn giáo tỉnh yêu cầu: BCĐ từ tỉnh đến cơ sở cần nắm chắc và dự báo sát tình hình, duy trì tốt công tác phối hợp; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn; Tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào theo tôn giáo. Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng tham mưu, quản lý công tác tôn giáo đối với cán bộ được phân công phụ trách; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và những vấn đề liên quan, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1152
  • Trong tuần: 10 517
  • Tất cả: 300832
Đăng nhập