Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 67

Chiều 28/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá: Năm 2022, việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án... của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án phục vụ phát triển KT-XH; cải cách hành chính (CCHC); xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở cả ba loại hình có chuyển biến tích cực, góp phần phát huy dân chủ, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị thành viên BCĐ đã phát biểu làm rõ kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, nhất là việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện QCDC ở cơ sở của MTTQ các cấp, trong công tác thanh tra, tài chính, việc thực hiện QCQD trong các doanh nghiệp…; đánh giá nghiêm túc tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2023, BCĐ tỉnh về thưc hiện QCDC ở cơ sở đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở yêu cầu BCĐ, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm qua. Trong đó tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án… của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Đặc biệt là tập trung quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả Luật thực hiện QCDC ở cơ sở của Quốc hội khi có hiệu lực thi hành; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc QCDC ở 3 loại hình; Tăng cường công khai, minh bạch trong các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý đất đai, đền bù, GPMB; công tác cán bộ, tài chính, xây dựng NTM kiểu mẫu, bảo vệ quyền lợi người lao động…

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Tập trung rà soát, giải quyết đơn thư KNTC của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài; MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở, phối hợp làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên BCĐ phát huy vai trò, phối hợp tổ chức tốt tọa đàm về Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; tích cực theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức việc thực hiện QCDC trong các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách đảm bảo thiết thực, hiệu quả… Trước mắt, tham mưu thực hiện tốt việc vui Tết đón Xuân cho nhân dân, nhất là người nghèo đảm bảo dân chủ, công bằng.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1250
  • Trong tuần: 10 615
  • Tất cả: 300930
Đăng nhập