Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền
Lượt xem: 409

Sáng 16/11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến về: đánh giá kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Tỉnh ủy; cho ý kiến về dự thảo các nghị quyết, chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh năm 2024; cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung kinh tế - xã hội (KT-XH) theo thẩm quyền.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với một số dự thảo báo cáo, nghị quyết, gồm: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Tỉnh ủy; Dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT – XH năm 2024; Dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 – NQ/TW ngày 10/10/ 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, tiếp tục cho ý kiến đối với: Dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về công tác quốc phòng địa phương năm 2024; Dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an Hà Nam năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung theo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy và đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng thời bổ sung, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung, đề xuất được nêu trong hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: BTV Tỉnh ủy thống nhất báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh đối với các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển KT-XH năm 2024.

BTV Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ những ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện các báo cáo, nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2024 của Tỉnh ủy; chuẩn bị cho Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Trong đó, cần tập trung làm rõ những khó khăn thực tế, nội tại trong phát triển KT-XH của tỉnh như khó khăn của doanh nghiệp, thu hút đầu tư, việc hụt thu tiền sử dụng đất và 3/16 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

Tập trung phân tích, đánh giá khách quan về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước để làm rõ tính khả thi trong điều kiện thị trường bất động sản, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay; nghiên cứu, đề xuất phương án phấn đấu khả thi. Phân tích, đánh giá hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để từ đó có giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, thiếu sót và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày cáo cáo tại hội nghị.

Đối với Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, BTV Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện, chuẩn bị cho Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Đối với Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của HĐND đến năm 2025, BTV Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện, chuẩn bị cho Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, BTV Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện; chuẩn bị cho Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

BTV Tỉnh ủy nhất trí đối với nội dung dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. BTV Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện, trình ký ban hành theo quy định.

BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí đối với nội dung dự thảo 2 Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về công tác quốc phòng địa phương năm 2024 và nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an Hà Nam năm 2024. BTV Tỉnh ủy giao Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện, trình, ký ban hành theo quy định.

anh tin bai

Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chiều 16/11, hội nghị BTV Tỉnh ủy tiếp tục một số nội dung: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 689-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra và Dự thảo thông báo kết luận kiểm tra; Đoàn Giám sát theo Quyết định số 744- QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát và Dự thảo thông báo kết luận giám sát; Đoàn kiểm tra số 558-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến về dự thảo Thông báo kết luận khi có dấu hiệu vi phạm; Cho ý kiến về Quy chế của BTV Tỉnh ủy về công tác quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành VNPT iOffice trên mạng internet trong các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam; cho ý kiến về Quy định của BTV Tỉnh ủy quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số dùng trong các cơ quan tỉnh Hà Nam; cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ./.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập