Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Lượt xem: 322

Sáng 3/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến BTV Tỉnh ủy cho chủ trương, ý kiến về việc bổ sung một số nội dung vào nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về kinh tế-xã hội (KT-XH) theo thẩm quyền, gồm: Chủ trương nghiên cứu vị trí đóng quân Trạm Hà Nam, Tiểu đoàn 82, Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý;  Về chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng khu nhà ở phía bắc hồ Lam Hạ, thành phố Phủ Lý; về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên); Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái Phù Vân, thành phố Phủ Lý; Về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc phân khu 6 theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Về Quy hoạch chung thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo về việc xử lý đối với Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn Mường Thanh Hà Nam của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và đề xuất chủ trương nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại khu đất phía Bắc Cầu Hồng Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý; Về chủ trương điều chỉnh thành phần tham gia Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại một số nước Châu Âu năm 2024 và về công tác khen thưởng.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo xin ý kiến BTV Tỉnh ủy một số nội dung liên quan.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo các văn bản: Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030; Đề cương Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Cho ý kiến về việc ban hành Văn bản của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo dự kiến thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Cho ý kiến về một số nội dung: Về việc điều chỉnh nội dung Chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy năm 2024; Về việc ban hành Công văn của BTV Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc xử lý cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ cấp cao thời gian qua; Về việc ban hành Công văn của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Dự thảo Báo cáo của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến về dự thảo văn bản của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về việc ban hành Công văn của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến BTV Tỉnh ủy một số nội dung liên quan.

Tổng hợp ý kiến tại hội nghị, phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp sáng ngày 3/5, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày, xin ý kiến, xin chủ trương tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh kỳ tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với 10 nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày, đồng thời lưu ý Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương, sở, ngành liên quan rà soát lại các dự án để thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, quy định của pháp luật, góp phần phát triển KT-XH bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030; Đề cương Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản thống nhất và giao Tiểu ban Văn kiện, các cơ quan tham mưu, giúp việc liên quan tiếp tục hoàn thành trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ, thời gian quy định.

Về việc ban hành các văn bản dự kiến thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, BTV Tỉnh ủy thống nhất đại hội điểm cấp cơ sở là đầu tháng 3/2025, phấn đấu kết thúc đại hội cấp cơ sở trước 15/5/2025; đại hội điểm đảng bộ cấp huyện đầu tháng 6, kết thúc đại hội đảng bộ cấp huyện vào khoảng thời gian 15/7/2025. Tiến hành Đại hội Đảng tỉnh vào trung tuần tháng 9/2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thành các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hôi Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với thống nhất một số nội dung, BTV Tỉnh ủy đồng ý chủ trương đối với đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc ban hành văn bản của BTV về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xử lý cán bộ sai phạm; ban hành văn bản của BTV Tỉnh ủy đối với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo hoàn thiện văn bản để trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành và BTV nhất trí với báo cáo về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện gửi Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành và gửi Trung ương theo đúng quy định, đảm bảo thời gian.

Đối với công tác tôn giáo, BTV Tỉnh ủy cũng thống nhất với nội dung đề xuất của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc ban hành văn bản. Yêu cầu Ban Dân vận phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện sớm văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

Đối với ban hành Công văn của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”, BTV Tỉnh ủy đồng ý với chủ trương ban hành văn bản, trong đó có lưu ý đến một số câu chữ để đảm bảo chặt chẽ trong quá trình ban hành văn bản.

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Buổi chiều 3/5, BTV Tỉnh ủy họp cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ và nghe Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 558- QĐ/TU ngày 07/11/2022 của BTV Tỉnh ủy báo cáo, đề nghị thi hành kỷ luật đảng; Tiếp tục cho ý kiến về công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng và nghe Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 771-QĐ/TU ngày 12/10/2023 của BTV Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập