Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
BTV Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thanh Liêm về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Lượt xem: 145

Sáng 22/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Thanh Liêm về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban tổ chức Trung ương; các ủy viên BTV Tỉnh ủy,  lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; BTV Huyện ủy Thanh Liêm.

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nửa nhiệm kỳ qua của BCH, BTV Huyện ủy Thanh Liêm, cho thấy: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành của tỉnh, thời gian qua, BCH, BTV Huyện ủy Thanh Liêm đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, khôi phục, đẩy mạnh phát triển KT-XH. Trong đó, đã xây dựng các chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết…để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Liêm xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp- thương mại- dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực xây dựng đô thị, phấn đấu đến năm 2030, Thanh Liêm cơ bản đạt tiêu chí thị xã…Đồng thời, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển KT-XH.

Nửa nhiệm kỳ qua, trên cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng…chất lượng đảng viên và tổ chức đảng của huyện ngày càng được nâng cao, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Toàn huyện đã kết nạp mới được 360 đảng viên, đạt 60% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng dần qua các năm, đến năm 2022 đạt mức 93,3%, trong đó có gần 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác dân vận của Đảng được đổi mới; công tác nội chính, chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng; công tác chính quyền tiếp tục được nâng cao hơn về chất lượng, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành; hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, tình hình phát triển KT-XH của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu KT-XH của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX cơ bản được thực hiện hiệu quả. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người; cơ cấu kinh tế; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và giá trị sản xuất CN-TTCN; tổng thu ngân sách trên địa bàn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số lao động được giải quyết việc làm mới…cũng như các chỉ tiêu phát triển xã hội như: giảm nghèo, tỉ lệ dân số có BHYT, tỉ lệ hộ dân được dùng nước sạch, hợp vệ sinh, tỉ lệ rác thải được thu gom…đều đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, toàn huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển CN-TTCN, ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, nghề phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo gắn với bảo vệ môi trường; huy động các nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn, thúc đẩy nông nghiệp phát triển toàn diện và xây dựng NTM bền vững, phát triển; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thương mại- dịch vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, phát triển quỹ đất.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nhu cầu nhân dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung thực hiện cải cách hành chính; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo công tác quốc phòng- an ninh,  giữ vững ANCT-TTATXH.

Báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nửa nhiệm kỳ qua của huyện Thanh Liêm cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế; những chỉ tiêu, mục tiêu và các giải pháp phấn đấu thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tại buổi làm việc, BTV Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng  để BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Thanh Liêm nghiên cứu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo như: quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; quan tâm xử lý nước sạch cho người dân; có giải pháp phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát làm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trên lĩnh vực đất đai; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy; quy hoạch hỗ trợ phát triển giao thông, du lịch, văn hóa…

anh tin bai

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy thống nhất với các báo cáo của BTV Huyện ủy Thanh Liêm trình hội nghị; yêu cầu Huyện ủy Thanh Liêm tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, rà soát, chỉnh sửa số liệu, hoàn thiện các báo cáo nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian.

Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BCH, BTV Huyện ủy Thanh Liêm tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong đó, đối với công tác Đảng, yêu cầu huyện làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên mới.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác khoáng sản và các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền. Tăng cường đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Về phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Thanh Liêm tập trung thực hiện các nghị quyết của tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và điều chỉnh quy hoạch; tập trung phát triển CN-TTCN; thương mại-dịch vụ- du lịch; đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gắn với tiêu chí thị xã. Triển khai hiệu quả chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường của Tỉnh ủy.

Về phát triển văn hóa, xã hội, đề nghị huyện gắn với xây dựng, phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số gắn với Đề án 06; tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn…

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, BTV Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với huyện đề xuất giải pháp giải quyết đúng quy định.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập