Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị về kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC quý I/2024
Lượt xem: 367

Sáng 17/4, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với bí thư các huyện, thị, thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) quý I/2024. Cùng dự có lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị nêu rõ: Quý I/ 2024, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có trọng tâm. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 3 cuộc với 3 công dân của 3 vụ việc. Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp 19 cuộc với 52 lượt công dân trên 47 vụ việc.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Cũng trong quý I/2024, tại trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.085 lượt công dân đến phản ánh, KNTC các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), chế độ chính sách…Toàn tỉnh nhận được 2.148 đơn, thư (tăng 40% so với quý IV/2023 và tăng 25% so với cùng kỳ). Công tác tuyên truyền vận động và giải thích pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều công dân sau khi được tuyên truyền, giải thích đã rút đơn khiếu kiện. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm, trực tiếp tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Qua đó góp phần tạo sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chủ động nắm tình hình, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết (nếu có).

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc đã có kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ, các vụ việc đã được đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo tại các hội nghị tiếp công dân hàng tháng và các vụ việc còn khó khăn, vướng mắc. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở; duy trì tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh KNTC. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết KNTC, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đấy đai, quản lý chặt chẽ quy hoạch vùng.

anh tin bai

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), an ninh tôn giáo tại các đơn vị, địa phương phải thu hồi đất, GPMB để thực hiện các dự án và các vấn đề liên quan đến nhân sự chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC của công dân thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và kiến nghị, phản ánh của công dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC và đối thoại với công dân theo đúng thẩm quyền, đúng quy định. Đồng thời, phải quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, nhất là cán bộ nguồn quy hoạch của đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tập trung giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận; xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết KNTC; tập trung chỉ đạo thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT, an ninh tôn giáo, nhất là tại các địa phương có thu hồi đất, GPMB, không để phát sinh đơn thư khiếu kiện trở thành “điểm nóng”.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị BTV các huyện, thị, thành ủy tập trung chỉ đạo các vụ việc cụ thể, đồng thời đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và nghiên cứu tham mưu xử lý đơn, thư KNTC gửi đến Tỉnh uỷ; đề xuất, kiến nghị với BTV, Thường trực Tỉnh uỷ xử lý những đơn thư có nội dung quan trọng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đơn thư, nhất là các đơn thư được Thường trực Tỉnh ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập