Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Hội nghị Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 119

Sáng 24/2, đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo…

Về tình hình thực hiện lập quy hoạch, đề xuất dự án phát triển đô thị, nhà ở, dự án BT, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, đảm bảo đồng bộ quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố. Về quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến thông qua HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2023.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Về tình hình thực hiện một số dự án đô thị, sản xuất kinh doanh, đề án trọng điểm: Đối với dự án khu đô thị nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Ba Sao (huyện Kim Bảng), nhà đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Kim Bảng thực hiện đo đạc, kiểm kê phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; với dự án khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên, nhà đầu tư đang lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500; đồ án quy hoạch khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thể dục thể thao tại các xã Liên Sơn, Thi Sơn (Kim Bảng) hiện đang thực hiện đề xuất các dự án.

Ngoài ra, các dự án: Khu đô thị Đại học Nam Cao, đô thị thời đại sáng tạo và đổi mới sáng tạo, đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, khu đô thị mới Liêm Tiết – Liêm Cần đang thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Với dự án công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý, Sở Xây dựng đang thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đối với các dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Hồng Đức và Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Với dự án khu công nghệ cao Hà Nam, UBND tỉnh đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội giao bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghệ cao Hà Nam làm căn cứ phê duyệt đề án thành lập khu công nghệ cao Hà Nam.

Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, trong số 30 dự án tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, hiện đã có 18 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 8/30 dự án đang thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng. Với các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, hiện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Tại hội nghị, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cũng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Việc rà soát tổng thể các mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn huyện Kim Bảng; việc khẩn thương hoàn thiện bản đồ (dạng số) quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xãm thành phố đến năm 2030, hoàn thành trong tháng 10/2022 theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo; việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnhvề tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thuỷ nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực, một số dự án có tiến độ nhanh. Tuy nhiên, một số chủ trương, dự án, quy hoạch có tiến độ chậm so với tiến độ đề ra. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thuỷ đề nghị, trong thời gian tới Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo giao, trong đó tập trung một số nội dung: Tích cực bám sát các Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh, phấn đấu báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 3/2022.

Về các quy hoạch, dự án đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nghiên cứu, chủ trương đầu tư, cần khẩn trương chỉ đạo rà soát tổng thể các chủ trương để đánh giá tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thực hiện. Đối với các quy hoạch đã được Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến về quy hoạch, cần chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện để phê duyệt quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch có liên quan, làm cơ sở để quản lý và triển khai các dự án đầu tư.

Đối với nhóm các dự án đầu tư công, cần tập trung đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đối với những dự án sử dụng nguồn vốn của Ngân sách Trung ương, cần tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn ngân sách trung ương theo đúng kế hoạch bố trí vốn của ngân sách Trung ương năm 2023. Đối với những dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương, cần tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn ngân sách địa phương theo đúng kế hoạch bố trí vốn.

Đối với các dự án khu đô thị, nhà ở đã được Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý về chủ trương đầu tư, cần chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục đầu tư để phê duyệt dự án, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án. Về các dự án nhà ở xã hội, cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện các dự án; đồng thời chỉ đạo bám sát tình hình thực hiện, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án đang triển khai đầu tư xây dựng vào hoạt động đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động.

Đối với các dự án BT, cần tiếp tục rà soát các hợp đồng dự án BT đã ký kết với nhà đầu tư và điều kiện thực hiện thanh toán, lộ trình, phương án thực hiện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với Khu công nghệ cao Hà Nam, tiếp tục chỉ đạo bám sát và nắm thông tin trong quá trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo. Đối với dự án khu du lịch Tam Chúc, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 3/2022 để triển khai thực hiện thi công xây dựng. Đối với các dự án tái định cư, khẩn trương rà soát hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án; đồng thời, nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến việc bố trí tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, báo cáo Ban Chỉ đạo tại kỳ họp tiếp theo.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thuỷ đề nghị: Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và định kỳ tổng hợp báo cáo, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định; Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các dự án thuận lợi, nhất là dự án trọng điểm trên địa bàn; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên bám sát tình hình triển khai thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập