Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Hội thảo Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh
Lượt xem: 654

Sáng 22/11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tăng cường công tác phát triển Đảng viên trong Đảng bộ tỉnh". Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Bí thư, Trưởng Ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Hội thảo khẳng định, công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, là khâu quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng; trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn chú trọng, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai nhiều giải pháp về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến hết tháng 10/2023, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 3.335 đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đã có chiều hướng tăng lên rõ rệt: năm 2020 kết nạp 641 đảng viên; năm 2021 kết nạp 735 đảng viên; năm 2022 kết nạp 955 đảng viên; 10 tháng năm 2023 kết nạp 1.004 đảng viên (năm 2022 và 10 tháng năm 2023 số đảng viên đã kết nạp vượt chỉ tiêu theo Kế hoạch số 62-KH/TU của BTV Tỉnh ủy giao và đạt tỷ lệ 1,8% trên tổng số đảng viên); chất lượng đảng viên được kết nạp đảm bảo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện có một số Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xây dựng các mô hình hay và cách làm có hiệu quả nổi bật trong công tác phát triển đảng viên như: Mô hình kết nạp đảng viên trong trường Trung học phổ thông ở Đảng bộ thành phố Phủ Lý; Mô hình kết nạp đảng viên trong khu dân cư ở Đảng bộ huyện Bình Lục; Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ huyện Thanh Liêm; Đảng bộ thành phố Phủ Lý…

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Số lượng đảng viên kết nạp được hằng năm còn ít, mới đạt 1,8% so với chỉ tiêu phấn đấu là từ 3% - 4% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh; trong khi nguồn kết nạp đảng viên ở các chi, đảng bộ còn rất nhiều (theo thống kê số nguồn kết nạp đảng viên từ nay đến hết nhiệm kỳ có khoảng 6.154 quần chúng, trong đó: nguồn trong khu dân cư: 677, cơ quan hành chính: 588; đơn vị sự nghiệp: 1.123, doanh nghiệp: 3.009, đơn vị lực lượng vũ trang: 385, trong học sinh, sinh viên: 131). Kết quả phát triển đảng viên ở khu dân cư; trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; trong học sinh, sinh viên chưa tương xứng với tiềm năng; Số lượng đảng viên kết nạp được ở các chi, đảng bộ, các địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình không đồng đều; Việc kết nạp đảng viên ở nông thôn, trong doanh nghiệp ngoài nhà nước rất khó khăn...); cơ cấu kết nạp đảng viên chưa hợp lý (chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị chiếm trên 50%/tổng số kết nạp)…

Từ những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên thời gian qua, Hội thảo mong muốn nhận được các ý kiến trao đổi, thảo luận thẳng thắn, khách quan của đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị để làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề thực tiễn đặt ra của công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam, làm cơ sở để BTV Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn thực trạng công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, chi bộ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, trường học để xác định, chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Trên cơ sở đó, đại diện các đảng bộ, chi bộ đề xuất các giải pháp thật cụ thể để tăng cường công tác phát triển đảng viên ở chi, đảng bộ mình như: rà soát, nắm chắc các đối tượng nguồn kết nạp đảng viên, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đối tượng nguồn phát triển đảng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để trở thành đảng viên; phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng cho đối tượng nguồn kết nạp đảng..; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng tại Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp; phát triển đảng viên trong khu dân cư, trong đồng bào có đạo…

anh tin bai

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Lụcphát biểu tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các bài viết tham luận, ý kiến trao đổi, thảo luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Hội thảo, qua đó làm rõ những mô hình hay cách làm sáng tạo, hiệu quả, là những tư liệu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn để các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, áp dụng, triển khai trong thời gian tới.

Để nâng cao công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đảm bảo số lượng, chất lượng trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản của tỉnh về công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong phát triển đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, trong khu vực doanh nghiệp, ở khu dân cư, để toàn tỉnh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng theo Kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phấn đấu đạt từ 3-4% trên tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duy Tiên phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Hằng năm, tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá toàn diện nguồn phát triển đảng viên ở chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho từng tổ chức đảng trực thuộc; trong đó cần tập trung rà soát nắm chắc các đối tượng quần chúng là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị để thành lập các “Tổ tu dưỡng cảm tình Đảng”, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên phụ trách công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đối với các quần chúng trong “Tổ tu dưỡng cảm tình Đảng” để đảm bảo các quần chúng đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên theo quy định và kế hoạch của chi, đảng bộ cơ sở. “Phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp được 70% số quần chúng ở các cơ quan, đơn vị. Riêng đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang, phải có các giải pháp quyết liệt để kết nạp 100% quần chúng hiện có” – đồng chí Đinh Thị Lụa nhấn mạnh.

anh tin bai

Đồng chi Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Đồng chí cũng yêu cầu, đối với cách thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đối tượng kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, không để tình trạng đảng viên không chuyển sinh hoạt đảng hoặc bỏ sinh hoạt đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên trong các tổ chức đảng. Đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào tiêu chí đánh giá kiểm điểm, xếp loại chất lượng cuối năm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội thảo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh chỉ đạo Đảng bộ Sở giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Sở Y tế phối hợp với các huyện, thị, thành ủy, các tổ chức chính trị xã hội phát động phong trào thi đua trong giáo viên, học sinh, sinh viên, trong các cơ sở y tế, phát hiện, tạo nguồn để tăng cường phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, phát triển đảng viên đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục.

BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong doanh nghiệp, chú trọng phát triển ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo theo Kế hoạch số 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời phấn đấu tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 5- 6% trên tổng số đảng viên.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực nhằm tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền công tác phát triển đảng viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy làm tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Chủ động tham mưu khen thưởng, biểu dương những đơn vị làm tốt, đồng thời có giải pháp chấn chỉnh đơn vị làm chưa tốt, không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng.

Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập