Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Khối Thi đua các Ban XDĐ và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2022
Lượt xem: 63

Chiều 29/12, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng (XDĐ) và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách Khối thi đua và các Ban, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn để lại hậu quả tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, các Ban XDĐ và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác, 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả.

Công tác thi đua, khen thưởng được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện, có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phong trào thi đua của cả khối. Các phong trào thi đua được thực hiện gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như: phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”;  “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị  “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

anh tin bai

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đưa ra giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị; đồng thời đề nghị các thành viên trong khối tiếp tục đoàn kết, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ đảng viên, công chức về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; các  văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tạo thành hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị được giao.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu trong giải quyết công việc; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Nâng cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị, phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các thành viên trong khối phấn đấu 100% thành viên của khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra…  

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã bình xét, suy tôn  đề nghị khen thưởng năm 2022 cho các đơn vị với các hình thức: Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 3 đơn vị khác được suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen  là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.  Năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đảm nhiệm vị trí Khối trưởng và Báo Hà Nam làm Khối phó Khối thi đua.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1213
  • Trong tuần: 10 578
  • Tất cả: 300893
Đăng nhập