Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy về kết quả 1 năm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Lượt xem: 791

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) là một nội dung quan trọng trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án 06, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng trong sự thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và xây dựng chính quyền số trên địa bàn.

Trước thềm Xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trả lời phỏng vấn Đài PT-TH Hà Nam, chia sẻ về những kết quả đạt được sau 1 năm triển khai Đề án 06 và nhưng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời phỏng vấn Đài PT-TH Hà Nam

Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật sau 1 năm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy:

Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác Đề án số 06 tại 04 cấp (từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, xóm) để triển khai thực hiện. Trong đó, Chủ tịch UBND các cấp là Tổ trưởng Tổ công tác; Hà Nam cũng đã sớm ban hành Kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể cho các sở, ngành, địa phương. Quá trình triển khai, thực hiện đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15 ngày 18/11/2022 về đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06 nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn tỉnh. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh bám sát chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án số 06 của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Qua đó, đã đạt được một số kết quả nổi bật:

1. Việc triển khai, thực hiện Đề án số 06 đã thay đổi nhận thức, hành động, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

2. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Các dịch vụ công trực tuyến được triển khai thực hiện hiệu quả, tỉ lệ doanh nghiệp và nhân dân sử dụng dịch vụ công được nâng cao.

anh tin bai

Công an phường Minh Khai (TP Phủ Lý) làm thủ tục cấp mã định danh cá nhân cho công dân

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm bước đầu đã có kết quả tích cực như:

- Thực hiện thí điểm thành công 02 dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”.

- Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai, nhà ở.

- Hoàn thành việc rà soát, đối sánh dữ liệu các đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cấp tài khoản an sinh xã hội, chi trả trợ cấp cho các đối tượng.

- Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD gắn chip điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phục vụ triển khai các quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết hạn sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 có gặp những khó khăn, vướng mắc gì không?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy:

Việc thực hiện Đề án số 06 là nhiệm vụ mới, quá trình triển khai thực hiện phải có sự phối hợp, đồng thuận của các sở, ngành, địa phương và người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số lãnh đạo sở, ngành chưa nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của Đề án số 06 mang lại, do đó còn chưa chủ động trong triển khai thực hiện, chờ sự chỉ đạo của Bộ, ngành dọc cấp trên. Vấn đề nữa là chưa tạo được thói quen thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử cho người dân; kết quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, một số nhiệm vụ năm 2022 của Đề án số 06 chưa hoàn thành.

Nguyên nhân là do một số Bộ, ngành chưa triển khai hoặc triển khai chậm, dẫn đến ở cấp tỉnh các đơn vị thực hiện độc lập, không có quy trình, không có hướng dẫn thống nhất của các Bộ, ngành dọc cấp trên.

Về trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị kết nối Internet của người dân còn hạn chế, dẫn đến còn tâm lý e ngại, không thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử, hồ sơ nộp trực tiếp vẫn chiếm tỉ lệ cao, nhất là ở khu vực nông thôn.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện thí điểm 02 dịch vụ công liên thông tại UBND xã Thanh Phong (huyện Thanh Liêm)

Phóng viên: Đề án 06 là một nội dung quan trọng trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, thời gian tới, tỉnh Hà Nam sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gì để triển khai thực hiện Đề án 06 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy:

 Mục tiêu chung trong Nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh là: Xây dựng đồng bộ chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và các ngành kinh tế; hình thành và phát triển các ngành, lĩnh vực mới; thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Hà Nam nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về chuyển đổi số.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy chứng kiến lãnh đạo UBND xã Thanh Phong (Thanh Liêm) và BHXH Hà Nam chúc mừng công dân đầu tiên thực hiện thành công dịch vụ công trực tuyến liên thông Đăng ký khai sinh và Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 

Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nam sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội trong quá trình chuyển đổi số.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

3. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng số, dữ liệu số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

4. Tỉnh tập trung phát triển:

-  Chính quyền số: Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, dịch vụ chính quyền số bảo đảm không trùng lặp, cập nhật, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia; Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh; số hóa văn bản, tài liệu của các cơ quan để đưa vào Kho dữ liệu dùng chung; kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia.
-  Kinh tế số: Chú trọng thu hút các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông đầu tư vào tỉnh, để dẫn dắt chuyển đổi số, tạo ra thị trường và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

-  Xã hội số: Đẩy mạnh phổ biến kiến thức về công nghệ số, chuyển đổi số; triển khai phổ cập các ứng dụng trong xã hội như thông tin số, y tế số, giáo dục số, các dịch vụ an sinh xã hội số; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên một số lĩnh vực để thúc đẩy phát triển xã hội số: Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng hỗ trợ khám bệnh từ xa; Ứng dụng các giải pháp giám sát phương tiện giao thông công cộng thông minh...

5. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang toàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án số 06 trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để hiểu được lợi ích, tiện ích mà Đề án số 06 mang lại, từ đó chủ động tham gia thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh! Kính chúc đồng chí cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập