Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết tâm xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh
Lượt xem: 85

Xuân Quý Mão 2023 không chỉ là thời điểm chuyển giao năm cũ, năm mới mà đây còn là dấu mốc bắt đầu bước vào năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX; nhằm tiếp tục xây dựng, tạo đà để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ vào năm 2025.

anh tin bai

Diện mạo thành phố Phủ Lý hôm nay.

Năm 2022, cũng như các địa phương khác, Hà Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, sức ép lạm phát tăng cao; dịch bệnh Covid-19 dù đã cơ bản được kiểm soát song vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành sâu sát của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Hà Nam đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định của Trung ương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án… của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định, quyết định của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cán bộ, biên chế và quản lý biên chế; thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng quy định. Làm tốt công tác dân vận; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp sâu sát, quyết liệt, toàn diện; kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả; dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận và nâng cao niềm tin của Nhân dân.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; tích cực huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cân đối hợp lý giữa các địa phương, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 cơ bản ổn định và có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 10,82% (đứng thứ 3 trong vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 12 toàn quốc). Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 16.000 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 13.860 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, đảm bảo tự chủ trong năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp; triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025; duy trì, đổi mới việc thực hiện có hiệu quả 10 cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp. Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics. Tích cực thu hút đầu tư, đôn đốc hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm; tổ chức thành công các đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Từ đầu năm đến cuối tháng 12/2022, toàn tỉnh thu hút được 62 dự án, bằng 126,5% so với cùng kỳ; lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.123 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 357 dự án FDI và 766 dự án trong nước, với vốn đăng ký 5.085,6 triệu USD và 164.807,3 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp tăng khá. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh; năm 2022, dự kiến có thêm từ 06 - 08 xã hoàn thành, đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức sôi nổi, đa dạng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân; đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao của tỉnh, trong nước và quốc tế. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao; Kỳ thi quốc gia THPT năm 2022, Hà Nam đứng thứ 7 toàn quốc về điểm bình quân chung, với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,17%. Hà Nam có 01 học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Biên Hòa đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế. Công tác đào tạo nghề, gắn với nhu cầu sử dụng và tuyển dụng lao động của doanh nghiệp được quan tâm. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là dịch bệnh Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chăm lo. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống của Nhân dân được cải thiện. Năm 2022, GRDP bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,69%, giảm 1,0% so với đầu năm.

Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2022 là tiền đề quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, sớm trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, phát triển kinh tế - xã hội nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra là: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh sắp xếp, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ các cấp; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; tiếp tục thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; tạo động lực tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; tăng cường, giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống của Nhân dân”. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng đạt 10,2%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 68,5%; dịch vụ 24,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 7,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,3%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,5% so với năm 2022. Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 13.454 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2022. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có từ 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. GRDP bình quân đầu người đạt 98,7 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm 2022. Giải quyết việc làm mới cho 25.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,62%...

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng đợt sinh hoạt “Tự soi, tự sửa” và nghiên cứu, học tập “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thăm mô hình trồng bưởi tại tổ dân phố Du Long, phường Châu Giang (thị xã Duy Tiên).

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; đồng bộ, khách quan; trong đó, tập trung luân chuyển, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm và xử lý nghiêm cán bộ có vi phạm, khuyết điểm theo đúng quy định.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Chỉ đạo, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025 thành công tốt đẹp.

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhằm phòng ngừa vi phạm và xử lý kịp thời những vi phạm, khuyết điểm theo quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm tình hình; phát hiện, sàng lọc dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới; kể cả đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý; kiểm tra cách cấp và mở rộng nội dung, phạm vi; từng vụ việc phải kết luận rõ đúng, sai của tập thể và mỗi cá nhân, đảng viên, nguyên nhân vi phạm; giúp cho đối tượng nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để sửa chữa, khắc phục, phấn đấu tiến bộ và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thực hiện nghiêm quy định công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhất là những địa phương mà người dân còn nhiều ý kiến, kiến nghị để kịp thời lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng, khách quan, công tâm, đúng pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; bảo đảm việc ban hành nghị quyết về các vấn đề lớn của địa phương theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của cấp ủy sát tình hình thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giám sát, đôn đốc việc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Cử tri và Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm, khuyết điểm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đương đầu với khó khăn, thách thức; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy dân chủ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền các cấp bám sát chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” để chỉ đạo điều hành đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy.

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp; bám sát các bộ, ngành Trung ương để xin ý kiến, bảo đảm hoàn thiện thủ tục sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch các khu công nghiệp và Đề án xây dựng Khu công nghệ cao và khẩn trương chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển Đô thị tỉnh; chỉ đạo đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và xây dựng các chương trình, đề án đề nghị nâng loại đô thị; hoàn thiện thủ tục, tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh và khởi công Khu hành chính huyện Thanh Liêm.

Tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, có sức lan toả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, có tính liên kết vùng như: (1) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với đường QL.21A, QL21B đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai di tích Quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định). (2) Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, nối từ (vành đai 4 - vành đai 5) qua Quốc lộ 38 đến đường Quốc lộ 21. (3) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành Quốc lộ 21, địa phận huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL21). (4) Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý...

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, điều chỉnh dự án nhiều lần; không để xảy ra sai phạm trong đầu tư. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tập trung thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia gắn với các công trình phúc lợi xã hội; tạo điều kiện cho người lao động có chỗ ở ổn định, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và với tỉnh Hà Nam.

Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch; khai thác tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc và các di tích văn hoá, lịch sử, tâm linh trên địa bàn để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh. Phát huy lợi thế về vị trí trong liên kết vùng Thủ đô để tập trung phát triển du lịch và các loại hình dịch vụ về logistics, vận tải,... Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về thương mại - dịch vụ - du lịch. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương để sớm đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động; hoàn thành việc di chuyển địa điểm đầu tư xây dựng đối với Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp - dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông nghiệp với quá trình đô thị hóa theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh”. Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản suất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Tập trung rà soát và có các giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước; có các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm tăng thu ngân sách bền vững; chống thất thu; quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; quy hoạch, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách. Giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực Tây Đáy và hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và các loại đất khác theo quy định.

Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; thực hiện hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; phát triển văn hoá ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, không ngừng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nam. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân khu vực thu hồi đất; thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; kịp thời phối hợp giải quyết việc làm cho bộ đội sau khi xuất ngũ về địa phương. Đẩy mạnh thu hút lao động từ các địa phương khác để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. 

anh tin bai

Một góc dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Set Vina, KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý. 

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh cho người dân; thực hiện tốt an sinh xã hội; nâng cao đời sống của người dân.

Về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chuẩn bị tốt các điều kiện để diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 thành công, tiết kiệm, an toàn. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tố tụng.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư các dự án trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần năm 2023 là “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”. Đưa Trung tâm Điều hành thông minh đi vào hoạt động; nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các địa phương.

Đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;  đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và ý kiến, kiến nghị của Cử tri; nhất là những ý kiến, kiến nghị về những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của Nhân dân mà Cử tri có ý kiến nhiều lần.

Năm mới 2023 đã đến, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền, toàn quân và Nhân dân trong tỉnh sẽ chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh./.

Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1103
  • Trong tuần: 10 468
  • Tất cả: 300783
Đăng nhập