Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thường trực Tỉnh ủy giao ban với thủ trưởng các cơ quan Khối nội chính
Lượt xem: 273

Sáng 26/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban thủ trưởng các cơ quan Khối nội chính, đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng cơ quan nội chính, bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và cơ quan, đơn vị, sở, ngành liên quan. 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quý III/2023, các cơ quan nội chính tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tham mưu BTV, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp (CCTP), phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC). Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT- TTATXH) trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, các cơ quan khối nội chính tỉnh phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy định số 504, ngày 26/7/2022 của BTV Tỉnh ủy quy định “về việc lãnh đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính tỉnh Hà Nam”; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đảm bảo đúng quy định, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Các cơ quan tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại án không để xảy ra trường hợp nào bị khởi tố, truy tố oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc phải đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), hải quan, quản lý thị trường, thi hành án dân sự, cải cách hành chính (CCHC), CCTP được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, các cơ quan Khối nội chính tỉnh xác định: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP  và PCTN,TC, nhất là: Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh, phối hợp tham mưu BTV Tỉnh ủy chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, tăng cường xác định xây dựng án trọng điểm, án rút gọn để phối hợp chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tập trung giải quyết KN,TC, phản ánh, kiến nghị của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, những vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm phức tạp kéo dài theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra theo kế hoạch đề ra, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực dư luận xã hội quan tâm.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu tại hội nghị.

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính nắm chắc tình hình, tổng hợp, tham mưu BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XIII) về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh  PCTN, TC gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”.

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: các cơ quan nội chính cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP, PCTN,TC, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương (khóa XIII); tiếp tục học tập, nghiên cứu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN, TC tại các phiên họp của BCĐ và Thường trực BCĐ cũng như các Thông báo, Kết luận tại các phiên họp của BCĐ, các cuộc họp của Thường trực BCĐ tỉnh về PCTN, TC; Thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 26 – CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị.

anh tin bai

Đại diện Thị ủy Duy Tiên phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng – địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nắm vững tình hình đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ giữ vững ANCT – TTATXH. Các cơ quan tố tụng trong tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo các khối nội chính cấp huyện tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động bất ngờ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, giải quyết KN,TC; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tiếp dân định kỳ hằng tháng; hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với bí thư các huyện, thị, thành ủy về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh của công dân.

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính, đơn vị, nắm chắc tình hình ANCT – TTATXH, tham mưu BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, CCTP và PCTN, TC; nắm chắc kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo, xử lý những vấn đề phức tạp, nảy sinh; các vụ, việc kéo dài, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, tham mưu giữa các thành viên BCĐ tỉnh về PCTN, TC, nhất là tham mưu giải quyết đối các vụ án, vụ việc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo./.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập