Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lượt xem: 134

Sáng 10/5, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá hoạt động của cơ quan từ đầu năm 2023 đến hết tháng 4/2023; chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo: Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên giáo trên địa bàn được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu; công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Công tác định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt, phản ánh, định hướng dự báo diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân đảm bảo kịp thời.

Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương, các ngày lễ, ngày kỷ niệm; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội đạt kết quả tích cực, phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của BCĐ 35 tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong công tác khoa giáo, đã tham mưu kịp thời việc quán triệt, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về an toàn thực phẩm, giáo dục và đào tạo, đông y. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 được triển khai thực hiện nghiêm túc…qua đó góp phần nâng cao nhận thức của CBĐV và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề xuất một số nội dung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của ngành tuyên giáo tỉnh từ đầu năm đến nay; đồng thời đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác đề ra.

Trong đó tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án… thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là giải pháp, kết quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp. Rà soát tham mưu về chương trình, công tác toàn khóa của Ban chấp hành, BTV Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

Tiếp tục tham mưu triển khai tốt việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII, nhất là phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, người đứng đầu; Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của tỉnh, nhất là trong công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, phát triển công nghiệp thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ….

Mặt khác, chủ động, phối hợp nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo ổn định tư tưởng, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhất là cho đội ngũ CBĐV, thế hệ trẻ; tham mưu triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp… góp phần xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trả lời các đề xuất, kiến nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 563
  • Trong tuần: 7 800
  • Tất cả: 499300
Đăng nhập