Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tiểu ban Điều lệ Đảng tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng
Lượt xem: 435

Sáng 6/3, tại Hà Nam, Tiểu ban Điều lệ Đảng tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng tại các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, thành viên Tiểu ban; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Tiểu ban: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc và thành viên Tổ Biên tập của Tiểu ban.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các địa phương: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Đại diện tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

anh tin bai

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, thành viên Tiểu ban phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, thành viên Tiểu ban nhấn mạnh: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng là văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng. Việc đánh giá đúng những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải xem xét, đánh giá bao quát, toàn diện, khách quan, phản ánh đúng thực tiễn công tác xây dựng Đảng từ Trung ương đến cơ sở, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tiếp theo.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận về bố cục, nội dung từng phần của đề cương. Theo đó, về phần Mở đầu, những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong nước, quốc tế tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng đã đầy đủ chưa, cần làm rõ, bổ sung nội dung nào cho phù hợp? Dự thảo Đề cương báo cáo đã bám sát 10 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chủ trương của Đảng có liên quan để đánh giá.

Từ thực tiễn ở địa phương, đồng chí cũng đề nghị các đại biểu dự hội nghị cho ý kiến về những nội dung trọng tâm cần nhấn mạnh, bổ sung trong báo cáo qua đó làm nổi bật kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập; nguyên nhân khách quan, chủ quan về nhận thức đối với công tác xây dựng Đảng; về quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ về xây dựng Đảng.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại hội nghị.

Việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá được các cấp ủy tổ chức triển khai trong thời gian qua đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng chưa? Về bài học kinh nghiệm, dự thảo Đề cương nêu ra 5 bài học, đề nghị các đại biểu cho ý kiến về những bài học kinh nghiệm, cần bổ sung bài học nào?

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2025 – 2030: Dự thảo Đề cương báo cáo gồm 3 phần: (1) Dự báo bối cảnh, tình hình các yếu tố tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng. (2) Phương hướng. (3) Nhiệm vụ, giải pháp, trong đó dự kiến 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu cho ý kiến cụ thể về: Bối cảnh, tình hình, những yếu tố tác động, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thành viên Tiểu ban phát biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Về 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá do Đại hội XIII của Đảng xác định vẫn còn nguyên giá trị. Để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, trong 5 năm tới, bước đầu Tiểu ban đề xuất cùng với việc thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII, tại Đại hội XIV tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá mới. Do vậy, đề nghị các đại biểu cho ý kiến về nội dung của nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mới đã phù hợp chưa? cần nhấn mạnh, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nào để tiếp tục tạo được chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cùng đại diện một số địa phương đã tham gia thảo luận về nội dung dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng tại các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, góp phần thực hiện tốt các nội dung hội nghị đề ra.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập