Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Hà Nam xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023
Lượt xem: 64

Sáng 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tòa án nhân dân hai cấp năm 2022, triển khai công tác năm 2023. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Biên Thùy, Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao; Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, Toà án hai cấp tỉnh Hà Nam tích cực thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phương hướng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao, của tỉnh đề ra; triển khai thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp bảo đảm các hoạt động tố tụng của Cơ quan điều tra, truy tố đều được kiểm tra, chứng minh công khai tại phiên tòa góp phần đưa ra quyết định, bản án đúng pháp luật.

Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp, các vụ án được thụ lý, giải quyết, xét xử đều đúng thời hạn quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết, xét xử các vụ án đạt tỷ lệ cao (92,2%). Chất lượng giải quyết, xét xử đảm bảo quy định của pháp luật, không có án quá hạn. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa thấp hơn so với chỉ tiêu của Tòa án nhân dân tối cao và HĐND tỉnh giao là 0,28%; không để xảy ra việc kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại 523/860 vụ, đạt 60,8%.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác thi hành án hình sự, xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, giải quyết khiếu nại tố cáo, rút kinh nghiệm trong xét xử kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt các yêu cầu của phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; bảo đảm mỗi Thẩm phán chủ tọa xét xử ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm; tổ chức kịp thời, hiệu quả các phiên tòa xét xử trực tuyến theo Nghị quyết của Quốc hội; thực hiện công khai 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, đủ điều kiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc liên quan. Làm tốt công tác Hội thẩm nhân dân, hòa giải viên, công tác quản lý, xây dựng Tòa án hai cấp và công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tòa án. Năm 2022, nhiều tập thể, cá nhân Toà án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã được Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu thi đua cao quý.

Năm 2023, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Hà Nam xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử, phấn đấu bảo đảm 100% các vụ án, vụ việc được giải quyết trong hạn luật định, giải quyết, xét xử án hình sự đạt từ 90% trở lên, các vụ, việc dân sự đạt từ 85% trở lên, án hành chính đạt từ 65% trở lên.

anh tin bai

Thẩm phán TAND tối cao Nguyễn Biên Thùy trao Cờ thi đua của Tòa án nhân dân tối cao cho TAND thành phố Phủ Lý.

Thẩm phán TAND tối cao Nguyễn Biên Thùy đề nghị TAND 2 cấp tỉnh Hà Nam chú trọng nâng cao tỷ lệ giải quyết án cao hơn nữa; tiếp tục làm tốt công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án; triển khai thực hiện tốt việc xét xử trực tuyến. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Hà Nam quan tâm, hỗ trợ về kinh phí đầu tư, trang thiết bị để Tòa án nhân dân 2 cấp ở địa phương thực hiện có hiệu quả việc xét xử trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của Tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh. Đồng chí đề nghị Tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh cần có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân đối với Tòa án, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, Tòa án phải là trung tâm của cải cách tư pháp, xét xử là trọng tâm mà định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục đặt ra.

anh tin bai

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho TAND huyện Thanh Liêm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp Tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã đề ra, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận và Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đặc biệt là Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Chỉ thị số 17 ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao chất lượng xét xử các vụ án; Chỉ thị số 04 ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Phấn đấu 100% các loại vụ án được thụ lý, giải quyết, xét xử trong thời hạn pháp luật quy định; hạn chế mức thấp nhất án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không để xảy ra xét xử oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Toà án theo đúng quy định của pháp luật.

anh tin bai

Lãnh đạo TAND tỉnh trao tặng Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Cần có giải pháp căn cơ để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án nhất là án dân sự. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng án trọng điểm, xét xử nghiêm minh; tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; phiên tòa xét xử trực tuyến theo Nghị quyết của Quốc hội. Công chức ngành Toà án hai cấp trong tỉnh phải thường xuyên học tập, tu dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn. Thực hiện nghiêm Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, TAND thành phố Phủ Lý được tặng Cờ thi đua của TAND tối cao; TAND huyện Thanh Liêm được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 được TAND tối cao, UBND tỉnh, TAND tỉnh khen thưởng./.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1082
  • Trong tuần: 10 447
  • Tất cả: 300762
Đăng nhập