Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
SỞ XÂY DỰNG HÀ NAM HOÀN THÀNH DIỄN TẬP THEO PHƯƠNG ÁN TÁC CHIẾN PHÒNG THỦ NĂM 2022
Lượt xem: 244

Ngày 28/9/2022, Sở Xây dựng tổ chức diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ năm 2022. Dự, chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy  viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trịnh Hồng Phong, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sư tỉnh.

Các đại biểu dự diễn tập

Cuộc diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ với đề mục: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng tự vệ vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển hoạt động của ngành xây dựng vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập tiến hành qua 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng tự vệ vào các trạng thái SSCĐ, chuyển ngành xây dựng vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Với sự chuẩn bị tích cực của các thành phần tham gia diễn tập, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, cuộc diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ Sở Xây dựng đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua diễn tập đã quán triệt và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Các nội dung diễn tập diễn ra đúng kế hoạch. Các cương vị diễn tập chấp hành tốt quy định về thời gian, tác phong nghiêm túc, thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, tổ chức diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy  viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo diễn tập

Thông qua cuộc diễn tập giúp Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá thực chất tình trạng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV Chuyên mục QPHN

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập