Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Lý Nhân đánh giá hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 129

Chiều ngày 03/01/2024, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Lý Nhân tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Đinh Công Tấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Lý Nhân.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Lý Nhân đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên bám sát cơ sở nắm tình hình, tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường; quan tâm hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời gian tới; trọng tâm là: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, giáo dân, nhà tu hành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo,…

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Lý Nhân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Lý Nhân đề nghị các cơ quan có liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo tôn giáo huyện cần thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nắm chắc và dự báo sát tình hình; duy trì tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; chú trọng kiểm tra, quản lý việc sử dụng đất dùng vào mục đích tôn giáo; quan tâm tổ chức tập huấn, toạ đàm, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của huyện và cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tôn giáo./.

 Huyện ủy Lý Nhân

1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập