Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
HĐND huyện Lý Nhân tổ chức Kỳ họp thứ mười sáu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 221

Chiều ngày 10/11/2023, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lý Nhân tổ chức Kỳ họp thứ mười sáu (Kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có: các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và các đại biểu HĐND huyện Lý Nhân khóa XX.

anh tin bai

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nghị quyết trình tại Kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện, gồm: Tờ trình về sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ dự án mới năm 2023, Tờ trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, Tờ trình miễn nhiệm, kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị đối với các tờ trình trình tại Kỳ họp; đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ mười sáu HĐND huyện Lý Nhân đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. HĐND huyện đã quyết nghị thông qua 26 nghị quyết; đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo tiền đề để UBND huyện Lý Nhân chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

anh tin bai

Đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân đề nghị UBND huyện khẩn trương triển khai, hoàn thiện các quy trình, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được thông qua tại Kỳ họp, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tiếp tục thực hiệt tốt chương trình phối hợp giữa  HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện trong việc tham gia xây dựng chính quyền, giám sát việc tổ chức thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Huyện ủy Lý Nhân

1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập