Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định nhiều nội dung quan trọng
Lượt xem: 675

Chiều 01/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 đã bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh Báo Hà Nam

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo thống nhất và thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm năm 2024 của Tỉnh ủy. Trong đó, nhấn mạnh Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; việc phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 gặp khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo; thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân. Nhưng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả Hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 đạt được nhiều kết quả, khá toàn diện.Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,41%, đứng thứ 8 toàn quốc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu cân đối ngân sách nhà nước đạt gần 13 nghìn tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 96,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,49%.

 Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất ban hành 04 Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; về lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; về lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Báo Hà Nam

Thông qua Chương trình công tác; Chương trình kiểm tra, giám sát; Chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về kinh tế - xã hội theo thẩm quyền, trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó lưu ý việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh bố trí vốn cần rà soát để đảm bảo việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với từng dự án theo quy định; trong đó, việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đảm bảo phù hợp chủ trương theo Thông báo số 392 ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cần rà soát đảm bảo việc phân bổ, bố trí vốn cho các dự án theo đúng quy định, nhất là việc bố trí vốn của kế hoạch 2022 kéo dài sang năm 2023. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 cần tiếp tục rà soát để đảm bảo việc xây dựng, giao Kế hoạch đầu tư công theo đúng nguyên tắc, quy định và khả năng cân đối nguồn vốn giữa nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ bản và nguồn vốn để đầu tư phát triển. Các dự án đưa vào danh mục phải đảm bảo thủ tục, tiến độ thực hiện dự án và bố trí vốn theo quy định. Bên cạnh đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng quán triệt nội dung 08 văn bản của Trung ương, của tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100 ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

VVT (Văn Phòng Tỉnh ủy)

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập