Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
BTV Tỉnh uỷ làm việc với BTV Thành uỷ Phủ Lý về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và cho ý kiến, chủ trương về một số nội dung KT-XH
Lượt xem: 139

Sáng 17/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành uỷ Phủ Lý về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các  Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  BTV Thành uỷ Phủ Lý.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đề ra; 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố Phủ Lý đã có 154 tập thể và 134 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được các cấp khen thưởng; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 97,02%; thành phố kết nạp 259 đảng viên mới…

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trong phát triển kinh tế- xã hội, nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, thành phố Phủ Lý có nhiều chỉ tiêu đạt khá như: Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 83,41 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại –dịch vụ hiện chiếm 98,73% trong cơ cấu kinh tế; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 10,92 %/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm còn 1,91%. Hết năm 2022, thành phố có 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng điểm, hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng địa phương được tăng cường; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phân tích, làm rõ hơn về kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đưa ra một số giải pháp để thành phố Phủ Lý nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng... Nhiều ý kiến đóng góp về các giải pháp để thành phố Phủ Lý đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nam trước năm 2030 cũng đã được các đại biểu đưa ra để Ban Chấp hành, BTV Thành uỷ Phủ Lý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả thời gian tới.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thuỷ đánh giá cao kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII của Ban Chấp hành, BTV Thành uỷ Phủ Lý từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2023 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ  đề nghị BCH, BTV Thành uỷ Phủ Lý tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra, đồng thời làm tốt công tác dự báo tình hình để có những định hướng, giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tế của địa phương.

Tiếp tục chú trọng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát, phát triển đảng viên mới. Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu đến năm 20230, thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ  đề nghị thành phố Phủ Lý bám sát định hướng của tỉnh, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh tế thế mạnh là thương mại – dịch vụ gắn với thúc đẩy công nghiệp, đô thị, nhà ở; quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường; củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị; quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nắm bắt tình hình tại các khu vực người dân có đất bị thu hồi, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên, môi trường; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng cùng ngày, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến, cho chủ trương về một số nội dung kinh tế - xã hội: Bổ sung kinh phí cho các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Lý để chi trả cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý; chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam; về công tác khen thưởng.

BTV Tỉnh uỷ cũng đã cho ý kiến về nội dung giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập