Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2023
Lượt xem: 260

Sáng 16/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023 đánh giá các mặt công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2023 và thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2023, phiên họp đã thảo luận, thống nhất: các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với tinh thần quyết tâm cao, trong đó, một số kết quả nổi bật đạt được đó là đã chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, vui tươi, tiết kiệm; đảm bảo chu đáo các điều kiện để tổ chức các lễ hội, sự kiện đầu năm, tạo khí thế phấn khởi bước vào triển khai nhiệm vụ của năm mới; tập trung cụ thể hóa và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2023; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho gieo trồng lúa và hoa màu vụ Xuân, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh, tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành Quốc lộ 21, địa phận huyện Kim Bảng, khởi công Dự án Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm...

Thường trực HĐND,  UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác đã ký kết, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2023; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các cơ quan chức năng, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật. Vai trò, chức năng của các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được phát huy...

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Triển khai chương trình công tác tháng 2/2023 và trong thời gian tới, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, nhất là những nội dung về cơ chế, chính sách liên quan đến đa số cử tri và nhân dân; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, GPMB; thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch; phối hợp rà soát, chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh theo đề xuất của UBND tỉnh; phối hợp chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban lần thứ 4 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố…

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra, trọng tâm là: thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp… Đôn đốc quyết liệt tiến độ đầu tư, thi công các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo yêu cầu tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; đảm bảo thực hiện các mục tiêu về thu ngân sách năm 2023 theo kế hoạch.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu ý kiến tại hội nghị.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung khắc phục khẩn trương những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát. Cùng với đó là thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Thường trực, Thường vụ, BCH.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có tính chất bức xúc, kéo dài (chất lượng cung cấp nước sạch; việc cấp giấy CNQSD đất; xử lý ô nhiễm môi trường…). Phối hợp giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường giám sát, theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; các Ban của HĐND tỉnh thực hiện khảo sát, giám sát việc ban hành của Nghị quyết của HĐND cấp huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kịp thời kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, chuẩn bị kỹ các nội dung triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2023.

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp và thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.  

Về các đề xuất, kiến nghị của cử tri như báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và ý kiến đề xuất của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết kịp thời, dứt điểm với những giải pháp cụ thể, đột phá, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người. MTTQ tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng. Các Tổ đại biểu và các vị đại biểu tiếp tục giám sát và kiến nghị, đề xuất để các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật./.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập