Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 591

Chiều ngày 20/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, Ban Dân vận cấp ủy và Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo và phong trào thi đua "Dân vận khéo" có trọng tâm, trọng điểm.

Với sự chủ động, tích cực tham mưu của Ban Dân vận cấp ủy và Khối Dân vận cơ sở, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã thu được những kết quả khích lệ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt việc tiếp công dân và tổ chức đối thoại với Nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc. Chính quyền các cấp và các cơ quan Nhà nước tích cực triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội,…

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng công tác phát triển tổ chức, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên mới, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, phong trào thi đua “Dân vận khéo" tiếp tục được phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" các cấp tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, đôn đốc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện các nội dung phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022, với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các mô hình "Dân vận khéo" của năm 2021 và giai đoạn trước để loại bỏ những mô hình hoạt động hình thức, kém hiệu quả; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về những mô hình hoạt động hiệu quả để các địa phương, đơn vị thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tại địa phương mình.

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện phong trào thi đua, nhất là tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" cấp huyện, cấp xã. Các mô hình "Dân vận khéo" được các cơ quan, đơn vị tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động đảm bảo kế hoạch đề ra, thu hút được đông đảo cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia vào thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt kết quả quan trọng; các mô hình đã có phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì thực hiện với các tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan với nhau và huy động được cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng phối hợp tham gia thực hiện. Đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay hiệu quả tạo hiệu ứng xã hội tích cực, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao; được Ban Chỉ đạo các cấp xem xét công nhận trong năm 2022. Năm 2022, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp đã xem xét công nhận 306 mô hình “Dân vận khéo” của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

anh tin bai

Các đơn vị nhận Quyết định công nhận mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Do vậy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo; trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Quy chế số 05, ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hà Nam”, Chỉ thị số 08, ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác tôn giáo của hệ thống chính trị trong tình hình mới”.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh.

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội; nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, công nhân lao động, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, đồng thời tham mưu cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, không để xảy ra các vụ việc bất ngờ, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các tôn giáo; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tham mưu cấp uỷ lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thực chất, hiệu quả; phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.  

Tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp chỉ đạo thực hiện mô hình “Dân vận khéo” hướng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung vào những việc mới, việc khó, giải quyết những vấn đề bức thiết của địa phương, đơn vị mà cấp ủy, chính quyền đang tập trung chỉ đạo và đặc biệt đem lại lợi ích thiết thực, giải quyết được nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

anh tin bai

Các đơn vị nhận Giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại hội nghị có 10 mô hình “Dân vận khéo" cấp tỉnh được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022 đã được Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập