Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026
Lượt xem: 767

Sáng 6/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận (CTDV) giai đoạn 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ ký kết

Theo chương trình ký kết, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất nội dung phối hợp: tham mưu xây dựng, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về CTDV phù hợp với tình hình địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết… của Đảng về CTDV và phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cùng đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của CTDV; vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thực hiện CTDV; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là về phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế, trọng tâm là 3 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu chủ yếu và các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả văn bản pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chú trọng công khai, dân chủ, minh bạch trong lĩnh vực: quản lý đất đai, khoáng sản; đầu tư, tài chính ngân sách; công tác cán bộ; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh... Song song với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 (theo Nghị quyết 76, ngày 15/7/2021 của Chính phủ), trọng tâm là cải cách thể chế, xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Mặt khác, hoàn thiện và thực hiện quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, xây dựng, thực hiện tốt văn hóa công sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những CBCCVC vi phạm pháp luật, có hành vi cửa quyền, gây phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời quy định chế độ thông tin, xác định trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND và ban dân vận các huyện, thị, thành ủy trong thực hiện CTDV. 

Thông qua ký kết chương trình phối hợp giúp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về CTDV, tạo sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện CTDV của hệ thống chính trị, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đề án 02, ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV của Đảng giai đoạn 2021-2025.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập