Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022
Lượt xem: 453

Sáng 30/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận (CTDV) năm 2022. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự, chỉ đạo. Tham dự tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Phó Bí thư Thường trực các huyện, thị, thành ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc tập huấn, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dân vận và CTDV là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng, Nhà nước ta ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả CTDV, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã bổ sung nhiều nội dung mới về lãnh đạo đối với CTDV: Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; xác định cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ.

Nghị quyết Đại hội cũng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về CTDV; có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới”.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn.

Nội dung các chuyên đề được trao đổi tại buổi tập huấn tập trung vào việc cập nhật kịp thời nội dung CTDV theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả CTDV trên địa bàn tỉnh, thực sự đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đây cũng là nội dung hết sức cần thiết với CBCCVC trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình hiện nay, góp phần khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn nặng về mệnh lệnh, hành chính thiếu tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Đinh Thị Lụa đề nghị các học viên dự lớp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, qua đó áp dụng thực hiện hiệu quả những kiến thức đã học vào nhiệm vụ cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí  Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương truyền đạt nội dung các chuyên đề.

Sau khi nghe phát biểu khai mạc, các học viên được lãnh đạo Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung mới về CTDV trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kỹ năng, phương pháp CTDV, vận động quần chúng của CBCCVC. Qua đó, giúp quán triệt, triển khai kịp thời nội dung CTDV trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị về CTDV. Đồng thời, cung cấp các kỹ năng nghiệp vụ trong thực hiện CTDV cho đội ngũ CBĐV, CCVC, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, CBĐV, CCVC với nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập