Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2023-2025 thành công tốt đẹp
Lượt xem: 398

Chiều ngày 23/02/2023, Chi bộ Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Dự đại hội Chi bộ có: Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Thạch Ngọc Anh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy và các đảng viên Chi bộ phòng Tổng hợp.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Tổng hợp luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra. Chi bộ đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý.

Chi bộ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giúp Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, mà thường xuyên và trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tổ chức điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thực hiện công tác thông tin tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quốc phòng - an ninh. Phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Chủ động tham mưu lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện phục vụ các Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ và đột xuất. Phối hợp tham mưu soạn thảo, biên tập, thẩm định các văn bản, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng về nội dung, đúng thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản theo Quy định. Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện đầy đủ, chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm; báo cáo đột xuất, chuyên đề đảm bảo chất lượng, đúng thời gian. Công tác thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng.

anh tin bai

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã ghi nhận và khẳng định: Nhiệm kỳ 2020-2023, tập thể Chi bộ và từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phòng Tổng hợp đã tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước; đoàn kết, đổi mới, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Phòng Tổng hợp cần tiếp tục đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, trọng tâm là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh, của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, của Đảng ủy và cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của Chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên. Xây dựng Chi bộ Phòng Tổng hợp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, chức trách được giao. Tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, thông tin tổng hợp, công tác thẩm tra, thẩm định, biên tập, soạn thảo các văn bản của cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh… ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 đề ra.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2023-2025 đúng theo quy định. Đại hội đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và đảng viên Chi bộ Phòng Tổng hợp chụp ảnh lưu niệm

                                                            Phòng Tổng hợp (Văn phòng Tỉnh ủy)

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập