Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tổ chức thành công đại hội điểm Chi bộ phòng Hành chính – Lưu trữ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy
Lượt xem: 351

Ngày 10/01/2022, Chi bộ phòng Hành chính - Lưu trữ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy lựa chọn là đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Dự Đại hội có: đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra. Chi bộ đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 100% cán bộ, đảng viên được tham dự các lớp học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Công tác kiểm tra, giám được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực.

anh tin bai

Các đồng chí dự Đại hội Chi bộ

Chi bộ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác tham mưu Lãnh đạo Văn phòng về công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; kịp thời tham mưu việc xây dựng, ban hành Quy định “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy” ngay sau khi có Quyết định về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy; đồng thời sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế làm việc cơ quan và Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn trực thuộc. Công tác văn thư, lưu trữ, trật tự nội vụ cơ quan có nhiều tiến bộ. Đảm bảo tiếp nhận các văn bản đến, phát hành văn bản đi luôn an toàn, kịp thời; thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy duy trì nền nếp nghiệp vụ công tác lưu trữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tài liệu trong Kho Lưu trữ Tỉnh ủy.

 Nhiệm kỳ 2023-2025, Chi bộ phòng Hành chính - Lưu trữ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ và Văn phòng Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị: Nhiệm kỳ 2023-2025, Chi bộ phòng Hành chính - Lưu trữ cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của phòng trên tất cả các mặt công tác, trọng tâm là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh, của Đảng ủy Khối cơ quan, của cơ quan nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp đặc điểm tình hình của chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; xây dựng Chi bộ phòng Hành chính – Lưu trữ trong sạch, vững mạnh; tích cực cải cách hành chính trong cơ quan Đảng, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong xử lý công việc, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tham mưu Lãnh đạo Văn phòng làm tốt công tác hành chính, tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ nói riêng và trong toàn Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy nói chung…Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 đã đề ra.

anh tin bai

Đại biểu bỏ phiếu bầu bí thư chi bộ và phó bí thư Chi bộ phòng Hành chính - Lưu trữ nhiệm kỳ 2023-2025

Đại hội đã tiến hành bầu các chức danh bí thư chi bộ và phó bí thư Chi bộ phòng Hành chính - Lưu trữ, nhiệm kỳ 2023-2025 đúng theo quy định. Đại hội đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Văn phòng Tỉnh ủy

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 584
  • Trong tuần: 7 821
  • Tất cả: 499321
Đăng nhập