Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022
Lượt xem: 328

Chiều ngày 12/01/2023, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

Năm 2022, Lãnh đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt cam kết năm 2022. Lãnh đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã quan tâm thực hiện tốt các nội dung đã cam kết: Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức, người lao động; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho công chức, người lao động trong cơ quan. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cho công chức, người lao động được học tập, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Thực hiện chế độ, chính sách theo quy định; thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã tăng cường tuyên truyền, vận động công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Phối hợp với chính quyền phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong cơ quan; tích cực tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách; phối hợp tổ chức thành công các giải thể thao, vui Tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực Tỉnh ủy... thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với công chức, người lao động.

anh tin bai

Trần Nguyễn Hiền Anh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy luôn chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; đoàn kết, phấn đấu, tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2022, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy được Công đoàn Viên chức tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; 04 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc...

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tài chính, báo cáo công đoàn cơ quan, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan năm 2022 và thông qua một số nội dung thay đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Lãnh đạo cơ quan đã ký cam kết trách nhiệm với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, thống nhất các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2023.

                                                                          Văn phòng Tỉnh ủy

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 384
  • Trong tuần: 9 569
  • Tất cả: 585602
Đăng nhập