Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Giao ban đóng quân canh phòng giữa bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trên địa bàn
Lượt xem: 570

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức Hội nghị giao ban đóng quân canh phòng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2021, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã thực hiện tốt quy chế phối hợp về công tác đóng quân canh phòng. Thường xuyên trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; thống nhất nhận định đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đặc biệt đã phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016; tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp trong các lĩnh vực: phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; duy trì kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; phối hợp triển khai các phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các dịp lễ, tết... Tăng cường phối hợp trong công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng canh phòng bảo đảm an toàn mọi mặt tại các cơ quan, đơn vị; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đóng quân canh phòng năm 2022, Bộ Chỉ huy quân sự cùng các cơ quan, đơn vị thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện nhiệm vụ: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự - quốc phòng; kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình liên quan công tác quốc phòng – an ninh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương phát hiện và giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh từ cơ sở; kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị của lực lượng canh phòng các đơn vị. Đồng thời duy trì nghiêm công tác canh phòng; thường xuyên tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, dịp lễ, tết; tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội; sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra; tích cực tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giữ ổn định tình hình đơn vị, địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

T/h Vương Hiến Bộ CHQS tỉnh

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập