Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
HĐND tỉnh: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát
Lượt xem: 1158

Giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND đã được Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định. Mục đích của giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương. Nhận thức rõ điều này, năm 2023, HĐND tỉnh luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề.

Trên cơ sở đề xuất của UBMTTQVN tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và từ những vấn đề bức xúc được cử tri, dư luận xã hội quan tâm, những nội dung, lĩnh vực trong công tác quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế; các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động đề xuất nội dung phù hợp với thực tế để Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát của năm 2023. Kết quả là trong năm, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành 08 cuộc giám sát, bao gồm: việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022; công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch gắn với các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; thực trạng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ các cụm công nghiệp và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; tình hình quản lý thu thuế, phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; việc thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hoá thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo các nghị quyết của HĐND tỉnh, giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn tỉnh; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc giám sát này không tiến hành dàn trải mà có trọng tâm, trọng điểm, rõ mục tiêu, đối tượng; chuẩn bị kỹ, triển khai bài bản. Đơn vị được chọn khảo sát thực tế là đơn vị tiêu biểu hoặc có vấn đề cần xem xét, kết hợp đối chứng với các kiến nghị của cử tri để đánh giá một cách khách quan trong thực thi chính sách, pháp luật, nhằm tìm ra những kiến nghị xác đáng, kịp thời. Sau giám sát có thông báo kết luận cụ thể đồng thời quan tâm chú trọng hậu giám sát…

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát  việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, khảo sát việc ban hành nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, kịp thời làm việc với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan có liên quan để trao đổi, rút kinh nghiệm các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đảm bảo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, tổ chức tổng kết việc thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân từ 01/7/2016 đến 30/6/2023 trên địa bàn tỉnh. Triển khai giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách năm 2023; kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh nhất là các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; từ đó kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất chỉ đạo giải pháp tháo gỡ. Tại các Kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh dành nhiều thời lượng cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng. Các phiên chất vấn, trả lời chất vấn được phát trực tiếp trên hệ thống phát thanh, truyền hình của tỉnh. Đây cũng là một kênh để cử tri theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện cam kết, lời hứa của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đại biểu HĐND. Một điểm mới nữa trong năm 2023 là HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp giải trình để tập trung đánh giá, thảo luận, bàn giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề cử tri, dư luận quan tâm, bức xúc kéo dài.

Hoạt động giám sát chuyên đề và thường xuyên của HĐND tỉnh giúp các đơn vị chịu sự giám sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, giải quyết tốt hơn những vấn đề bất cập, bức xúc được cử tri, dư luận quan tâm. Hoạt động giám sát cũng góp phần phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và những cơ chế, chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành. Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, được cử tri và dư luận đánh giá cao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập