Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2023
Lượt xem: 712

Sáng 11/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 10.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành có liên quan.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, hội nghị đã thảo luận, thống nhất: dự kiến kỳ họp sẽ tổ chức trong 2,5 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 8/12/2023 tại Hội trường UBND tỉnh. Ngoài những nội dung thường lệ theo luật định, kỳ họp sẽ tiến hành một số nội dung quan trọng khác: kiện toàn tổ chức bộ máy theo thẩm quyền (nếu có); lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Để chuẩn bị cho kỳ họp, công tác tiếp xúc cử tri dự kiến trong 2 ngày: 7, 8/11/2023; mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp xúc cử tri tại 4 điểm.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND nhất trí với tiến độ các công việc, thời gian chuẩn bị, tổ chức cũng như  nội dung Kỳ họp; UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các Ban của HĐND tỉnh tham mưu rà soát các nghị quyết trình Kỳ họp đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Chỉ đạo chuẩn bị các báo cáo phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri theo yêu cầu tiến độ đã đề ra.  Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và kỳ họp; kịp thời nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham gia thảo luận các nội dung dự thảo nghị quyết, tờ trình; Phối hợp tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách, nghị quyết ban hành, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản trình tại Kỳ họp, thực hiện thẩm tra các nội dung theo lĩnh vực được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị, đề xuất địa điểm tiếp xúc cử tri; tổ chức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử; chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, tích cực thảo luận và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

Tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 10/2023, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023. Theo đó, trong tháng 9, UBND tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để cụ thể hóa và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh; nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; phối hợp chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức ngày 20/10/2023). Các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo kế hoạch. Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác đã ký kết; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các cơ quan chức năng, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Triển khai chương trình công tác tháng 10 và trong thời gian tới, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Triển khai các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch. Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch…

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Các Ban của HĐND tỉnh tập trung thẩm tra kỹ các nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đủ căn cứ pháp lý, sự cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Triển khai các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch. Thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về thu ngân sách; tập trung triển khai thực hiện những cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ kế hoạch nhất là những dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Xây dựng chương trình hoạt động, chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp, trọng tâm, trọng điểm.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Tăng cường giám sát, theo dõi, nắm tình hình, giải quyết các nhiệm vụ phát sinh kịp thời, đúng quy định; phối hợp đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có tính chất bức xúc, kéo dài liên quan đến một số lĩnh vực đời sống, sinh hoạt của cử tri và nhân dân. Phối hợp rà soát, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn ứng cử, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh để đề xuất xem xét, xử lý; giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, đồng thời tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập