Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Huyện ủy Kim Bảng kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Lượt xem: 468

Sáng 31/3, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy...

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án...  của Tỉnh ủy, Huyện ủy sát với thực tế của địa phương. Hằng năm, huyện thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; phát triển đảng viên mới. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, công tác quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.

Về phát triển kinh tế - xã hội, BTV, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, trong đó có 6/15 chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế đến năm 2022: Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản 6,7% (mục tiêu đại hội 4,9%); công nghiệp - xây dựng 66% (mục tiêu đại hội 61,8%). GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 102,9 triệu đồng, đạt 74,5% mục tiêu đại hội; thu nhập bình quân đầu người theo điều tra mức sống đạt 67,1 triệu đồng, đạt 70,6% mục tiêu đại hội. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện quản lý bình quân 2021-2022 tăng 2,06%/năm, hết năm 2022  đạt 1.274,6 tỷ đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%; số lao động được giải quyết việc làm mới bình quân 2021-2022 đạt 3.670 lao động/năm, đạt 101,9% so với mục tiêu đại hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, từ nay đến cuối nhiệm kỳ huyện Kim Bảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để được công nhận là thị xã, tiến tới xây dựng huyện đạt đô thị loại III, là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững. Phát triển đô thị  gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo theo đúng định hướng là trung tâm dịch vụ, du lịch, công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là yêu cầu về quản lý, điều hành bộ máy chính quyền đô thị trong điều kiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, ứng dụng khoa học công nghệ cao… Thực hiện nghiêm túc các quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa. Quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kim Bảng có bản sắc, hiện đại, đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã ngoại thị.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, bố trí bí thư cấp xã không phải người địa phương đạt ít nhất 50% số xã, thị trấn; chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của huyện theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng bám sát cơ sở, thực chất, hiệu quả.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định, hoàn thành các quy hoạch phân khu để làm cơ sở quản lý và thu hút đầu tư. Tập trung đẩy mạnh công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa – xã hội, quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch…

Nguồn Báo Hà Nam

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập