Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Huyện ủy Kim Bảng triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022
Lượt xem: 413

Sáng 17/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, Huyện ủy Kim Bảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tiếp tục coi trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với những việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Đặc biệt, Huyện ủy Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác tổ chức cán bộ, dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng được coi trọng. Trong năm 2021, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 120 tổ chức đảng (TCĐ), 162 đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 TCĐ, 14 đảng viên… Thi hành kỷ luật 34 đảng viên vi phạm, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng các TCĐ trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đảm bảo thiết thực, gắn liền cơ sở. Qua bình xét, phân loại đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên năm 2021 có trên 91% TCCSĐ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; Gần 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từ chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng đã giúp Kim Bảng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH. 18/18 chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều mô hình phát triển KT-XH tiếp tục phát huy hiệu quả; phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được chú trọng thực hiện gắn với xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường...

Năm 2022, Huyện ủy Kim Bảng xác định: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất những chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra trong năm 2022. 

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Kim Bảng trao tặng Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả Kim Bảng đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị năm 2022, Huyện ủy Kim Bảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, KTGS, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND, thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” ở các xã, thị trấn; Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Mặt khác, Kim Bảng cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, phù hợp với đặc điểm địa bàn huyện. Tập trung triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phục hồi và phát triển KT trong điều kiện bình thường mới.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa. Chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường tiếp dân, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại của nhân dân. Cùng đó, chú trọng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc bảo tồn và phát huy văn hóa của địa phương, làm tốt công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trước mắt, để chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển KT- XH, Kim Bảng cần đặc biệt coi trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, phối hợp đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả thị trường; tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và các gia đình chính chính sách, các hộ nghèo, các trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid- 19 bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền năm 2022 yên vui, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.

Nhân dịp này, nhiều TCCSĐ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Huyện ủy Kim Bảng khen thưởng.

Nguồn Báo Hà Nam

 

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập